“Tear Down”. Chengdu, April 2018.

“Tear Down”. Chengdu, April 2018.

 Porter. Lotus Market, Chengdu, May 2018.

Porter. Lotus Market, Chengdu, May 2018.

000053 2-48-37.jpg
 Three Wheeled Cart. Beijing, April 2018.

Three Wheeled Cart. Beijing, April 2018.

000035 4-7.jpg
 Game of Cards. Chengdu, 2018.

Game of Cards. Chengdu, 2018.

 Mouse Sun visior. Chengdu, 2018

Mouse Sun visior. Chengdu, 2018

 Television Tower and Bird. Chengdu, 2018.

Television Tower and Bird. Chengdu, 2018.

 Security Guard in Shadow. Beijing, 2018.

Security Guard in Shadow. Beijing, 2018.

 Signs and Billboard. Beijing, March 2018.

Signs and Billboard. Beijing, March 2018.

 Lady In Sun Visor. Wen Chuan, West Sichuan 2018.

Lady In Sun Visor. Wen Chuan, West Sichuan 2018.

 Watermelon Salesmen. Chengdu 2018.

Watermelon Salesmen. Chengdu 2018.

 Powerline Reflection. Zhi Min Lu, Chengdu 2018.

Powerline Reflection. Zhi Min Lu, Chengdu 2018.

 Street Scene. Chun Xi Lu, Chengdu 2018.

Street Scene. Chun Xi Lu, Chengdu 2018.

 Gloves in Light. Lin Shi Guan Lu, Chengdu 2018.

Gloves in Light. Lin Shi Guan Lu, Chengdu 2018.

000030 2-16-8.jpg
000020 3-26-7.jpg
 Taxi. Chengdu 2018.

Taxi. Chengdu 2018.

 Wuchengdajia Station. Chengdu, 2018.

Wuchengdajia Station. Chengdu, 2018.

 Blind Street Performer. Beijing, 2018.

Blind Street Performer. Beijing, 2018.

 Shadow in Alleyway. An Ding Men, Beijing 2018.

Shadow in Alleyway. An Ding Men, Beijing 2018.

00000411-50-6.jpg
 Girl in Mask. Maerkang, West Sichuan 2018.

Girl in Mask. Maerkang, West Sichuan 2018.

 Welder. Ganz, Western Sichuan 2018.

Welder. Ganz, Western Sichuan 2018.

 Suspended Buildings. Chengdu, 2018.

Suspended Buildings. Chengdu, 2018.

 Blind man. Chunxilu, Chengdu 2018.

Blind man. Chunxilu, Chengdu 2018.

 Fruit Stand. Lotus Market, Chengdu 2018.

Fruit Stand. Lotus Market, Chengdu 2018.

 Ultra Man. Maerkang, Western-Sichuan 2018.

Ultra Man. Maerkang, Western-Sichuan 2018.

 Forbidding Fruit. Beijing 2018.

Forbidding Fruit. Beijing 2018.

 Dragon Tattoo. Jia bar, Chengdu 2018.

Dragon Tattoo. Jia bar, Chengdu 2018.

000005 2-21-11.jpg
000058 2-6.jpg
000033-17-64.jpg
000028 4-6-22.jpg
000035 5-6.jpg
000056 3-54-39.jpg
000017 3-18-8.jpg
 “Tear Down”. Chengdu, April 2018.
 Porter. Lotus Market, Chengdu, May 2018.
000053 2-48-37.jpg
 Three Wheeled Cart. Beijing, April 2018.
000035 4-7.jpg
 Game of Cards. Chengdu, 2018.
 Mouse Sun visior. Chengdu, 2018
 Television Tower and Bird. Chengdu, 2018.
 Security Guard in Shadow. Beijing, 2018.
 Signs and Billboard. Beijing, March 2018.
 Lady In Sun Visor. Wen Chuan, West Sichuan 2018.
 Watermelon Salesmen. Chengdu 2018.
 Powerline Reflection. Zhi Min Lu, Chengdu 2018.
 Street Scene. Chun Xi Lu, Chengdu 2018.
 Gloves in Light. Lin Shi Guan Lu, Chengdu 2018.
000030 2-16-8.jpg
000020 3-26-7.jpg
 Taxi. Chengdu 2018.
 Wuchengdajia Station. Chengdu, 2018.
 Blind Street Performer. Beijing, 2018.
 Shadow in Alleyway. An Ding Men, Beijing 2018.
00000411-50-6.jpg
 Girl in Mask. Maerkang, West Sichuan 2018.
 Welder. Ganz, Western Sichuan 2018.
 Suspended Buildings. Chengdu, 2018.
 Blind man. Chunxilu, Chengdu 2018.
 Fruit Stand. Lotus Market, Chengdu 2018.
 Ultra Man. Maerkang, Western-Sichuan 2018.
 Forbidding Fruit. Beijing 2018.
 Dragon Tattoo. Jia bar, Chengdu 2018.
000005 2-21-11.jpg
000058 2-6.jpg
000033-17-64.jpg
000028 4-6-22.jpg
000035 5-6.jpg
000056 3-54-39.jpg
000017 3-18-8.jpg

“Tear Down”. Chengdu, April 2018.

Porter. Lotus Market, Chengdu, May 2018.

Three Wheeled Cart. Beijing, April 2018.

Game of Cards. Chengdu, 2018.

Mouse Sun visior. Chengdu, 2018

Television Tower and Bird. Chengdu, 2018.

Security Guard in Shadow. Beijing, 2018.

Signs and Billboard. Beijing, March 2018.

Lady In Sun Visor. Wen Chuan, West Sichuan 2018.

Watermelon Salesmen. Chengdu 2018.

Powerline Reflection. Zhi Min Lu, Chengdu 2018.

Street Scene. Chun Xi Lu, Chengdu 2018.

Gloves in Light. Lin Shi Guan Lu, Chengdu 2018.

Taxi. Chengdu 2018.

Wuchengdajia Station. Chengdu, 2018.

Blind Street Performer. Beijing, 2018.

Shadow in Alleyway. An Ding Men, Beijing 2018.

Girl in Mask. Maerkang, West Sichuan 2018.

Welder. Ganz, Western Sichuan 2018.

Suspended Buildings. Chengdu, 2018.

Blind man. Chunxilu, Chengdu 2018.

Fruit Stand. Lotus Market, Chengdu 2018.

Ultra Man. Maerkang, Western-Sichuan 2018.

Forbidding Fruit. Beijing 2018.

Dragon Tattoo. Jia bar, Chengdu 2018.

show thumbnails